Andere GGZ apps

Naast de apps gericht op virtual reality, zijn er ook andere apps ontwikkeld voor gebruik in de GGZ.

Enkele voorbeelden

Www.dgdigitaal.nl : virtuele stad, aanvulling op dialectische gedragstherapie voor jongernen tussen de 12 en 18 jaar.

meer info te vinden in de VGCt congresmap 2016

Op onlinehulpstempel.nl kun je online behandelingen (geen apps nog)  vinden die goedgekeurd zijn door het Trimbos instituut (wetenschappelijk bewezen o.a.).

Reacties zijn gesloten.